Flugans vänner sammankommer till lunch

15 September 2017, 12:00 - 15:00
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 13 september

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter