Klubbafton

02 November 2016 kl. 18.00–22.00
VD Kjell Skoglund, Finsk-svenska handelskammaren talar under rubriken ”Finland behöver Sverige mer än någonsin”.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880