Flugans vänner sammankommer

21 Oktober 2016 kl. 12.00–12.55

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400-504 248 senast den 19 oktober.


Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880