Surströmmingsafton

28 September 2016 kl. 18.00–22.00
Surströmmingsafton under ledning av Strömmingsakademien. Förhandsanmälan senast den 21 september till klubbhövdingen.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880