Flugans vänner sammankommer

16 September 2016 kl. 12.00–12.01
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00.. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400-504 248

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880