Vårens program 2020

Bästa Klubbmedlem,

Klubben välkomnar yngre medlemmar till den första after work träffen torsdagen den 2 april. Mötet inleds i baren klockan 16.00 och klockan 16.30 fortsätter träffen med en aktuell presentation och diskussion med påföljande lätt middag. Personlig inbjudan till mötet skickas till klubbens yngre medlemmar.


Vinterkriget 80 år noteras med en resa till Karlen den 17 till den 19 april arrangerad av Helsingfors svenska krigsveteraner r.f. Mer information via föreningen på numret
09 622 40 90 eller 050 471 34 55.


Klubbens medlemmar beviljas rabatt under december månad på bokinköp:
Förlaget M, Nylandsgatan 17 B 26
Schildts & Söderströms, Snellmansgatan 13
Rabatten gäller böcker med normalpris.


Påminner om Klubbens hemsidor www.klubben.fi och om de slutna medlemssidorna som innehåller intressant information och även bilder från olika klubbevenemang.
Registrera dig även på Klubbens Facebook sida.

 

Henrik Hultin, klubbhövding

mobil 040-730 0348

e-post henrik.hultin@synocus.com

 

Nästa gula programkort utkommer i slutet av februari 2020.

 

 

Svenska Klubben i Helsingfors har också egna sidor på Facebook.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880